Ponad 20-letnie doświadczenie
w branży wózków widłowych


Przeglądy UDT – Wrocław

Zachęcamy do systematycznego zgłaszania się na przeglądy UDT we Wrocławiu – nie tylko ze względu na obligujące właścicieli i pracodawców przepisy, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo osób pracujących z wózkami widłowymi. Pomagamy w przygotowaniu maszyn do przeglądów, przeprowadzając niezbędne naprawy, uzupełnienia i regeneracje wózków podnośnikowych, paletowych, widłowych i magazynowych. Z racji na przeznaczenie omawianych sprzętów, konieczne jest utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym. Właśnie dlatego odpowiednie organy sprawują nieustanną kontrolę nad firmami i przedsiębiorcami dysponującymi wózkami widłowymi.

Przeglądy wózków widłowych w woj. dolnośląskim

Przeglądy wózków widłowych przeprowadzane są na trzy sposoby – codziennie przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy przez operatora, okresowo przez konserwatorów z uprawnieniami, a także cyklicznie w ramach państwowych przeglądów UDT. Każdy typ kontroli jest niezwykle istotny. Choć wózki widłowe należą na ogół do firmy lub właściciela przedsiębiorstwa, tak najwięcej kontaktu mają z nimi właśnie operatorzy. To właśnie oni w pierwszej linii informują o pojawieniu się niepokojących usterek, nieznanych im dotychczas reakcji maszyny czy ewentualnych wycieków.

Szybka reakcja pozwala na sprawną i często mniej kosztowną naprawę wózka widłowego oraz krótszy przestój w pracy. Często zdarza się tak, że usterki nie dają o sobie znać i zostają wykryte dopiero przez konserwatora w trakcie okresowego przeglądu wózka widłowego. Nasz zespół ma odpowiednie uprawnienia do tego, aby przeprowadzać takie diagnozy i naprawiać wózki z wykorzystaniem sprawdzonych części oryginalnych lub zamiennych. Wszystkie czynności wykonane w ramach takiej kontroli, zostają zanotowane w Dzienniku konserwacji wózka widłowego, aby w sprawny i klarowny sposób przedstawić zmiany pracownikom Urzędu Dozoru Technicznego.

Państwowa kontrola UDT

To najrzadsza, ale i najważniejsza kontrola wózków widłowych, od której zależy, czy zostaną one dopuszczone do użytku. Jest ona obowiązkowa dla każdego właściciela urządzeń transportu bliskiego i wiąże się nie tylko z przeglądem technicznym, ale i z wglądem do zawartości oraz aktualności wprowadzonych do Dziennika konserwacji wózka widłowego. Państwowa kontrola UDT po przeprowadzonych czynnościach wyda decyzję, czy dany sprzęt jest bezpieczny do użytku – jeśli nie, to inspektor ma obowiązek wyłączyć dany wózek widłowy z eksploatacji. Świadczymy usługi asysty przy przeglądzie UDT. Obecność naszego konserwatora przy wizycie inspektora może przyczynić się do sprawniejszego przeprowadzenia odbioru wózka oraz w przypadku wystąpienia drobnych usterek – usunięcia ich bezzwłocznie, aby zakończyć wizytację urzędnika sukcesem.